• slid
  • slid
  • slid

Teoria


W jaki sposób rozwijają się nowotwory?


Czym w ogóle są nowotwory? Najkrócej mówiąc, nowotwory to skupiska komórek, które wyrwały się spod władzy mechanizmów działających na rzecz dobra danego organizmu, uprawiają samowolkę, a nawet gospodarkę rabunkową – pozbawiają organizm substancji odżywczych.

Cechy komórek nowotworowych:
  1. Odmawiają przejmowania wyspecjalizowanych funkcji, do których zostały przygotowane.
  2. Ominęły mechanizmy hamujące namnażanie oraz nakaz wzrostu i apoptozy (śmierci komórki) – namnażają się szybko i nieustannie.
  3. Powstała w danym organie narośl wrasta w sąsiadujące tkanki i je uszkadza – tak zwany rozrost naciekowy.
  4. Narośl wytwarza własną sieć naczyń krwionośnych, dzięki czemu jest dobrze odżywiona i dotleniona.
  5. Złośliwe nowotwory mają zdolność tworzenia przerzutów – oderwane od guza macierzystego, komórki nowotworowe, płyną wraz z krwią lub limfą i osiedlają się w innych tkankach tworząc przerzuty.
Jak walczyć z takim potworem? Jak silne muszą być substancje czynne zawarte w roślinach, żeby mogły sobie poradzić z czymś takim?

Jak powstaje nowotwór?
Powszechnie wiadomo, że nowotwory powstają latami. Ten długi czas ich rozwoju w totalnym utajeniu sprawia, że nowotwory są przez nas bagatelizowane, aż do czasu gdy się pojawią. Prawda? Można sobie tylko wyobrazić, jaka by była liczba palaczy na świecie, gdyby okazało się, że nowotwór płuc pojawia się po miesiącu intensywnego palenia. Hmm.


Trzy etapy powstania nowotworu:

Faza inicjacji.
Pierwszym krokiem do tego, by zdrowa komórka organizmu przekształciła się w nowotwór, jest uszkodzenie materiału genetycznego DNA. Uszkodzenia takie mogą powstać w wyniku działania substancji kancerogennych (rakotwórczych), jakimi są: wolne rodniki, promienie UV, toksyny itp.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że każda komórka naszego organizmu posiada mechanizmy naprawcze, dlatego większość z nich potrafi ochronić swój materiał genetyczny, pomimo ciągłych ataków dokonywanych na przykład przez wolne rodniki.
Co dzieje się z komórką, której materiał genetyczny jest już tak zniszczony, że nie może ona pełnić swoich funkcji? Gdyby każda taka komórka miała zamienić się w nowotwór, to zapewne większość z nas już przy urodzeniu byłaby chora na raka. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ gdy tylko sąsiednie komórki „wyczują”, że z ich sąsiadką jest „coś nie tak” wysyłają jej sygnał inicjujący apoptozę, innymi słowy zmuszają ją, żeby uległa samozniszczeniu.
Komórka nowotworowa, to taka, której udało się wymknąć spod władzy tego mechanizmu i dzieli się nadal, tym samym proces tworzenia się nowotworu przechodzi w kolejną fazę.Faza promocji.
W tej fazie jeszcze nie widać nowotworu. Komórki ulegają kolejnym mutacjom i przekształceniom. Zazwyczaj zmieniają swój kształt i oddzielają się od sąsiednich zdrowych komórek. Aby z takich komórek mógł rozwinąć się nowotwór uszkodzeniom musi ulec ta część materiału genetycznego, która odpowiada za hamowanie dwóch procesów jednocześnie: podziałów komórkowych oraz apoptozy.
Co ciekawe, to jak długo będzie trwała ta faza oraz to czy rozwój nowotworu osiągnie kolejny etap w dużej mierze zależy od środowiska, w jakim się rozwijają. Jeśli organizm jest zakwaszony, jeśli jest zanieczyszczany toksynami, jeśli jest dużo wolnych rodników, a organizm jest na tyle osłabiony, że nie jest w stanie neutralizować tych wszystkich szkodliwych substancji, nowotwór rozwija się szybciej.
I odwrotnie, jeśli organizm posiada dużo rezerw alkalicznych, nie jest zatruwany toksynami i dostarczana jest mu odpowiednia pula antyoksydantów, nowotwór nie rozwija się dalej lub wręcz zostaje zwalczony.Faza progresji.
Komórki, które przeszły dwie poprzednie fazy i weszły w tę ostatnią są już naprawdę bardzo niebezpieczne: mocno zmutowane i zdolne do niekontrolowanego namnażania, tworzą guz, który jest zdolny do inicjowania przerzutów.
Czy jeśli nowotwór osiągnie tę fazę, to czy jesteśmy wobec niego totalnie bezsilni? Okazuje się, że nie. Komórki nowotworowe, jak każde inne potrzebują dwóch rzeczy: dostarczenia tlenu i substancji odżywczych oraz usunięcia szkodliwych produktów swoich przemian biochemicznych. To właśnie w tym celu nowotwory tworzą własną sieć naczyń krwionośnych, proces ten nazywany jest angiogenezą. Jeśli zahamujemy angiogenezę, komórki nowotworowe obumrą. Badania naukowe dowodzą, że substancje hamujące angiogenezę również znajdują się w świeżych owocach i warzywach.
 

Liczba odwiedzin strony: 1200